Carneo Guard aplikácia

Carneo Guard aplikácia

Aplikácia CARNEO Guard

Aplikácia Carneo Guard slúži na prepojenie detských monitorovacích hodiniek rady Carneo Guardkid+, Guardkid+ 4G a Guardkid+ 4G Platinum s Vašim telefónom a umožňuje tak plne využiť všetky funkcie, ktoré Vám detské monitorovacie hodinky prinášajú pre ochranu Vašich detí.

Upozornenie: Jednolivé funkcie sa môžu líšiť podľa modelu používaných hodiniek.

iOS verziaAPP store
Android verziaGoogle Play
Súbor .apk na stiahnutieDownload

 

 

 

Popis funkcií

Zelená ikona tel. zoznam – nad mapou:

Môžete nastaviť až 15 kontaktov na blízkych ľudí. Tieto kontakty sa prenesú po uložení do hodiniek. Kontakt je potrebné vkladať v medzinárodnom formáte +4219XXXXXXXX.

Oranžová ikona správy:

Stlačte a podržte počas nahrávania biele tlačidlo na spodnej strane obrazovky a hovorte do mikrofónu, po ukončení nahrávania pustite tlačidlo a správa sa odošle do hodín. Doba správy max. 15 sekúnd. Taktiež môžete poslať textovú správu max. 30 znakov.

Tmavooranžová ikona volanie:

Môžete vložiť tel. číslo SIM karty, ktorá je v hodinkách a následne jednoducho spojíte z hodinkami štandardným telefonickým hovorom.

Zdravie:

V tomto menu si môžete prezerať históriu prejdenej vzdialenosti, počet spálených kalórií, celkovú prejdenú vzdialenosť a kvalitu spánku dieťaťa.

Poznámka: Po kliknutí na ktorúkoľvek zo štyroch ikon vám umožní zadať dáta potrebné na správny výpočet prejdenej vzdialenosti a spálených kalórií ako sú dĺžka detského kroku, váha dieťaťa a samotné zapnutie tejto funkcie. Krokomer v hodinkách je potrebné aktivovať v aplikácii vo voľbe zdravie / chôdza. Aktivácia krokomeru spôsobí vyššiu spotrebu energie hodín a môže skrátiť výdrž batérie až o 30%.

Upozornenia:

Tu je k dispozícii história upozornení, prijímaná s hodín.

Budík:

Možnosť nastavenia až 3 budíkov.

Odmena za lásku:

Pomocou tejto funkcie môžete dieťaťu posielať na hodinky od 0 po 99 srdiečok ako odmenu za akékoľvek vykonané činnosti.

Vzdialená fotografia:

Táto funkcia Vám umožňuje vytvoriť na diaľku fotografiu fotoaparátom na hodinkách. Fotka sa do niekoľkých sekúnd “ max 1 min” bude prenesená do zoznamu fotografií v aplikácii.

Rozvrh hodín:

Môžete vyplniť týždenný rozvrh hodín dieťaťa.

Video hovor:

“ Iba hodinky GuardKid+ 4G a GuardKid+ 4G platinum” Funkcia video hovoru s dieťaťom.

SOS čísla:

Môžete zadať až 3 telefónne čísla , ktoré budú hodinky kontaktovať v prípade stlačenia tlačidla SOS po dobu 3 sekúnd na hodinkách, kedy sa budú hodinky snažiť spojiť so všetkými 3 číslami “postupne”. Ak nebude hovor uskutočnený, budú sa hodinky opätovne pokúšať dovolať na predmetné čísla.

Pracovný režim:

Zvoľte vami požadovanú periódu automatického GPS lokalizovania hodín, vďaka čomu môžete šetriť prenesené dáta a batériu hodín. Odporúčame šetriaci režim.

Režim vyzváňania:

Voľba režimu zvonenia / tichého režimu.

Odpočúvanie:

Zadajte do prázdneho poľa svoje telefónne číslo a potvrďte OK. Na vami zadané číslo hodinky okamžite zavolajú. Po zodvihnutí hovoru na telefóne bude prenášaný iba zvuk s hodín, vďaka čomu ich môžete odpočúvať. Hodinky sa pri odpočúvaní tvária ako vypnuté bez akejkoľvek aktivity.

Rodinný príslušníci:

Jedná sa o zoznam užívateľov, ktorý majú nainštalovanú aplikáciu a spárované identické hodinky ako vy. Užívateľ, ktorý si ako prvý zaregistruje hodinky sa stáva administrátorom. Pri registrácii ďalšieho užívateľa musí administrátor potvrdiť žiadosť o priradenie ďalšieho konta ku už registrovaným hodinkám. Táto žiadosť mu je doručená do aplikácie do niekoľkých minút po tom, čo ďalší užívateľ požiada o prístup ku hodinkám.

Zákaz používania v triede:

Zvoľte časové rozmedzie , kedy nechcete aby bolo vaše dieťa rušené. Napríklad v prípade, keď je v škole a pod..

Tel. zoznam:

Môžete nastaviť až 15 kontaktov na blízkych ľudí. Tieto kontakty sa prenesú po uložení do hodiniek. Kontakt je potrebné vkladať v medzinárodnom formáte +4219XXXXXXXX.

Nastavenia SMS upozornení:

Zvoľte telefónne číslo na ktoré chcete byť informovaný prostredníctvom SMS o blížiacom sa vybití batérie a SOS varovaní, ktoré môžete zapnúť alebo vypnúť. Táto funkcia je dôležitá, ak sú hodinky na mieste zo slabým 4G signálom, kedy je informácia o slabej batérii alebo SOS odoslaná priamo v textovej správne na váš telefón, na čo je postačujúci aj slabý signál, prípadne 2G signál.

Lokalizácia LBS:

Zapnutie / vypnutie lokalizácie prostredníctvom vykrývačov operátora. V prípade, že vypnete túto voľbu, nebude možná lokalizácia hodín ak nebudú mať hodinky dostupné GPS, alebo WIFI.

Nájdite zariadenie:

Funkcia vyhľadania hodín. Po kliknutí na tlačidlo hodinky , hodinky zazvonia.

Ďalšie nastavenia:

Možnosť zapnúť alebo vypnúť GPS určovania polohy. V prípade vypnutia GPS, sa budú hodinky lokalizovať iba prostredníctvom dostupných WIFI, alebo pomocou vykrývačov operátora. Funkcia vytáčania vám umožní dieťaťu povoliť alebo zakázať vytáčať akékoľvek telefónne čísla na hodinkách pomocou numerickej klávesnice, ani napríklad nechcene nezavolalo cudzím ľuďom prípadne na 112.

Časový spínač:

Voľba umožňuje nastaviť automatické zapnutie a vypnutie hodín, čím sa šetrí batéria.

Jazyk:

Možnosť zmeny jazyka menu hodín.

Časové pásmo:

Zmena časového pásma. V prípade, že sa na hodinkách zobrazuje nesprávny čas “ posunutý o niekoľko hodín” , vyberte prosím správne časové pásmo a v hodinkách sa čas upraví.

Karta priateľov:

Zobrazuje sa zoznam spriatelených hodiniek, ktoré si môžu navzájom volať a písať. Akékoľvek GPS detské hodinky CARNEO môžete prepojiť tým, že spustíte v menu hodiniek funkcia priatelia a vo veľkej blízkosti ich budete udierať o seba čím sa aktivuje žiadosť o priateľstvo.

Nočný režim úspory energie:

Možnosť odhlásiť hodinky zo siete od 22:00 do 6:00, vďaka čomu sa šetrí batéria hodín.

Zobrazenie prijatých SMS:

Táto voľba umožňuje povoliť, alebo zakázať prijímať hodinkám textové správy. Všetky prijaté textové správy hodinkami sa tiež zobrazujú v zozname v aplikácii pre vašu kontrolu.

Odmietnuť neznáme hovory:

Funkcia umožňuje zapnúť, alebo vypnúť prijímať hodinkám hovory od akýchkoľvek cudzích čísel. V prípade, že funkciu zapnete, hodinky budú prijímať iba hovory od vami vložených čísel do kontaktov hodín.

Terminál WIFI:

Možnosť pripojiť hodinky na WIFI. “Iba model GuradKid+ 4G a 4G platinum”.

Diaľkové vypnutie:

Možnosť vypnutia hodín na diaľku.

Resetujte zariadenie:

Obnovenie továrenských nastavení hodín.

Vzdialený reštart:

Vzdialené reštartovanie hodín.

Poznámka: Po zapnutí hodín nie je možné jednoducho hodinky vypnúť prostredníctvom tlačidla zap/vyp na hodinkách. Je to z dôvodu bezpečnosti, aby nemohol ktokoľvek dieťaťu hodinky vypnúť a tým znemožniť ich lokalizáciu. Vypnúť ich je možné držaní tlačidla na vypnutie po dobu až cca 8 sekúnd.


Ďalšie funkcie na mape

Kliknutím na plochu mapy na titulnej obrazovke sa otvorí nové okno s mapou. Ďalšie funkcie na mape


Ikony v pravej časti obrazovky

Ikona postavy ľudí:

Možnosť zobrazenia polohy viacerých hodín naraz, pokiaľ ich máte registrované.

Ikona slzičky:

Po stlačení tejto ikony sa vycentruje poloha hodín na stred mapy.

Ikona telefónu:

Zobrazí sa poloha vášho telefónu na mape.

Ikona radaru / Geofence:

Táto funkcia umožňuje nadstaviť virtuálny plot v metroch, ktorý v prípade prekročenia  odošle do aplikácie informáciu o tejto skutočnosti. Kliknite na miesto, ktoré zvolíte za stred okrúhlej oblasti, kde by sa mali hodinky zdržiavať. Následne tlačidlami + a – nastavte požadovaný priemer kruhovej oblasti a ozubeným kolesom uložíte toto nastavenie. Ikonou koša toto nastavenie / funkciu zrušíte / deaktivujete.

Ikona nôh:

Zobrazí sa trasa hodín vo vami zvolenom časovom úseku. Jednotlivé body trasy sú určené vami nastaveným pracovným režimom “ 10 min, 1 hodinu”.

Ikona mapy:

Možnosť zobrazenia normálnej, satelitne a dopravnej mapy.

Zelená slzička:

Po kliknutí na zelenú slzičku sa odošle do hodiniek požiadavka na okamžitú lokalizáciu. Výsledok bude dostupný do pár sekúnd.


Dôležité informácie k presnosti lokalizácie a zabezpečenia!

Hodinky využívajú prioritne svoju lokalizáciu so zabudovaného GPS prijímača “presnosť je niekoľko desiatok metrov” . Ak sa však hodinky nachádzajú na mieste z nízkym, alebo žiadnym GPS signálom “budova, podzemná garáž , budova, škola a pod.” Využívajú na lokalizáciu dostupné WIFI siete, kedy je presnosť lokalizácie závislá na presnosti lokalizačných informácií WIFI sietí v okolí hodiniek. Presnosť môže byť od 5m až do 300m. V extrémnych prípadoch, kedy zriaďovateľ WIFI siete má nesprávne identifikovaný najbližší spojovací uzol, na ktorý je pripojený WIFI router v blízkosti hodiniek, môže byť presnosť ešte menšia. Ak nie sú dostupné ani žiadne WIFI siete, ani GPS signál zo satelitov, hodinky vykonávajú lokalizáciu pomocou BTS “LBS” vykrývače operátora, ktorého SIM karta je vložená v hodinkách. V tomto prípade je presnosť lokalizácie ovplyvnená počtom BTS vykrývačov operátora v danej oblasti “až do niekoľkých km”. Vo väčších mestách je množstvo BTS vykrývačov vyššie, preto je presnosť LBS lokalizácie presnejšia ako v obciach a na vidieku.

Poznámka: Po zapnutí a spárovaní hodín s aplikáciou nie je možné jednoducho hodinky vypnúť prostredníctvom tlačidla zap/vyp na hodinkách. Iba v prípade, že podržíte tlačidlo na zapnutie / vypnutie po dobu cca 8 sekúnd. Je to z dôvodu bezpečnosti, aby nemohol ktokoľvek dieťaťu hodinky vypnúť a tým znemožniť ich lokalizáciu. Hodinky môžete vypnúť na diaľku cez aplikáciu.